משלוחים בכל הארץ!

ציר דלת למכונת כביסה בוש, סימנס, קונסטרוקטה 8 – 9 ק”ג ללא שקע.

110.00 כולל מע"מ

ציר דלת למכונת כביסה בוש, סימנס, קונסטרוקטה 8 – 9 ק”ג ללא שקע.

9000686909

מתאים לדגמים מסויימים כגון:

WAK16200TR/01, WAK16200TR/05, WAK16200TR/06, WAK16200TR/07, WAK16200TR/09, WAK16200TR/11, WAK16200TR/12, WAK16200TR/16, WAK16200TR01, WAK16200TR05, WAK16200TR06, WAK16200TR07, WAK16200TR09, WAK16200TR11, WAK16200TR12, WAK16200TR16, WAK16201TR/01, WAK16201TR01, WAK20160GR/01, WAK20160GR/07, WAK20160GR/09, WAK20160GR/11, WAK20160GR/16, WAK20160GR/17, WAK20160GR01, WAK20160GR07, WAK20160GR09, WAK20160GR11, WAK20160GR16, WAK20160GR17, WAK20168IT/01, WAK20168IT/05, WAK20168IT/07, WAK20168IT/09, WAK20168IT/11, WAK20168IT/16, WAK20168IT/17, WAK20168IT01, WAK20168IT05, WAK20168IT07, WAK20168IT09, WAK20168IT11, WAK20168IT16, WAK20168IT17, WAK20200GB/01, WAK20200GB/16, WAK20200GB/17, WAK20200GB01, WAK20200GB16, WAK20200GB17, WAK20200GC/01, WAK20200GC/05, WAK20200GC/07, WAK20200GC/09, WAK20200GC/11, WAK20200GC/12, WAK20200GC/16, WAK20200GC01, WAK20200GC05, WAK20200GC07, WAK20200GC09, WAK20200GC11, WAK20200GC12, WAK20200GC16, WAK20200ME/01, WAK20200ME/05, WAK20200ME/07, WAK20200ME/09, WAK20200ME/10, WAK20200ME/11, WAK20200ME/16, WAK20200ME/17, WAK20200ME01, WAK20200ME05, WAK20200ME07, WAK20200ME09, WAK20200ME10, WAK20200ME11, WAK20200ME16, WAK20200ME17, WAK20200TR/01, WAK20200TR/05, WAK20200TR/06, WAK20200TR/07, WAK20200TR/09, WAK20200TR/11, WAK20200TR/12, WAK20200TR/16, WAK20200TR01, WAK20200TR05, WAK20200TR06, WAK20200TR07, WAK20200TR09, WAK20200TR11, WAK20200TR12, WAK20200TR16, WAK20201TR/01, WAK20201TR/05, WAK20201TR/09, WAK20201TR01, WAK20201TR05, WAK20201TR09, WAK20202TR/01, WAK20202TR01, WAK2020SME/01, WAK2020SME/05, WAK2020SME/07, WAK2020SME/09, WAK2020SME/11, WAK2020SME/16, WAK2020SME/17, WAK2020SME01, WAK2020SME05, WAK2020SME07, WAK2020SME09, WAK2020SME11, WAK2020SME16, WAK2020SME17, WAK2020STR/01, WAK2020STR/05, WAK2020STR/06, WAK2020STR/07, WAK2020STR/09, WAK2020STR/11, WAK2020STR01, WAK2020STR05, WAK2020STR06, WAK2020STR07, WAK2020STR09, WAK2020STR11, WAK20210ME/01, WAK20210ME/05, WAK20210ME/07, WAK20210ME/09, WAK20210ME/11, WAK20210ME/12, WAK20210ME/16, WAK20210ME/17, WAK20210ME01, WAK20210ME05, WAK20210ME07, WAK20210ME09, WAK20210ME11, WAK20210ME12, WAK20210ME16, WAK20210ME17, WAK20210TR/01, WAK20210TR/05, WAK20210TR/06, WAK20210TR/07, WAK20210TR/09, WAK20210TR/11, WAK20210TR/12, WAK20210TR/16, WAK20210TR01, WAK20210TR05, WAK20210TR06, WAK20210TR07, WAK20210TR09, WAK20210TR11, WAK20210TR12, WAK20210TR16, WAK20211TR/01, WAK20211TR01, WAK2021SME/01, WAK2021SME/05, WAK2021SME/07, WAK2021SME/09, WAK2021SME/11, WAK2021SME/16, WAK2021SME/17, WAK2021SME01, WAK2021SME05, WAK2021SME07, WAK2021SME09, WAK2021SME11, WAK2021SME16, WAK2021SME17, WAK2021STR/01, WAK2021STR/05, WAK2021STR/06, WAK2021STR/07, WAK2021STR/09, WAK2021STR/11, WAK2021STR/16, WAK2021STR01, WAK2021STR05, WAK2021STR06, WAK2021STR07, WAK2021STR09, WAK2021STR11, WAK2021STR16, WAK20220GR/01, WAK20220GR/05, WAK20220GR/07, WAK20220GR/09, WAK20220GR/10, WAK20220GR/11, WAK20220GR/16, WAK20220GR/17, WAK20220GR01, WAK20220GR05, WAK20220GR07, WAK20220GR09, WAK20220GR10, WAK20220GR11, WAK20220GR16, WAK20220GR17, WAK20240OE/01, WAK20240OE/16, WAK20240OE/17, WAK20240OE01, WAK20240OE16, WAK20240OE17, WAK20240PL/01, WAK20240PL/05, WAK20240PL/07, WAK20240PL/09, WAK20240PL/16, WAK20240PL01, WAK20240PL05, WAK20240PL07, WAK20240PL09, WAK20240PL16, WAK20260IL/01, WAK20260IL/11, WAK20260IL/16, WAK20260IL/17, WAK20260IL01, WAK20260IL11, WAK20260IL16, WAK20260IL17, WAK20267IT/01, WAK20267IT/05, WAK20267IT01, WAK20267IT05, WAK20268EE/01, WAK20268EE/09, WAK20268EE/11, WAK20268EE/16, WAK20268EE/17, WAK20268EE01, WAK20268EE09, WAK20268EE11, WAK20268EE16, WAK20268EE17, WAK20268IT/01, WAK20268IT/05, WAK20268IT/09, WAK20268IT/11, WAK20268IT/16, WAK20268IT/17, WAK20268IT01, WAK20268IT05, WAK20268IT09, WAK20268IT11, WAK20268IT16, WAK20268IT17, WAK24160FF/01, WAK24160FF/04, WAK24160FF/05, WAK24160FF/06, WAK24160FF/07, WAK24160FF/09, WAK24160FF/11, WAK24160FF/16, WAK24160FF/17, WAK24160FF01, WAK24160FF04, WAK24160FF05, WAK24160FF06, WAK24160FF07, WAK24160FF09, WAK24160FF11, WAK24160FF16, WAK24160FF17, WAK24160GR/01, WAK24160GR/07, WAK24160GR/09, WAK24160GR/11, WAK24160GR/16, WAK24160GR/17, WAK24160GR01, WAK24160GR07, WAK24160GR09, WAK24160GR11, WAK24160GR16, WAK24160GR17, WAK24168IT/01, WAK24168IT/05, WAK24168IT/07, WAK24168IT/09, WAK24168IT/11, WAK24168IT/16, WAK24168IT01, WAK24168IT05, WAK24168IT07, WAK24168IT09, WAK24168IT11, WAK24168IT16, WAK24200FF/01, WAK24200FF/07, WAK24200FF/09, WAK24200FF/11, WAK24200FF/16, WAK24200FF/17, WAK24200FF01, WAK24200FF07, WAK24200FF09, WAK24200FF11, WAK24200FF16, WAK24200FF17, WAK24210GC/01, WAK24210GC/16, WAK24210GC/17, WAK24210GC01, WAK24210GC16, WAK24210GC17, WAK24210ME/01, WAK24210ME/05, WAK24210ME/07, WAK24210ME/09, WAK24210ME/12, WAK24210ME/16, WAK24210ME/17, WAK24210ME01, WAK24210ME05, WAK24210ME07, WAK24210ME09, WAK24210ME12, WAK24210ME16, WAK24210ME17, WAK24210TR/01, WAK24210TR/07, WAK24210TR/09, WAK24210TR/11, WAK24210TR/16, WAK24210TR01, WAK24210TR07, WAK24210TR09, WAK24210TR11, WAK24210TR16, WAK24240OE/01, WAK24240OE/16, WAK24240OE/17, WAK24240OE01, WAK24240OE16, WAK24240OE17, WAK24240PL/01, WAK24240PL/05, WAK24240PL/06, WAK24240PL/07, WAK24240PL/09, WAK24240PL/11, WAK24240PL/16, WAK24240PL01, WAK24240PL05, WAK24240PL06, WAK24240PL07, WAK24240PL09, WAK24240PL11, WAK24240PL16, WAK24260GB/01, WAK24260GB/11, WAK24260GB/16, WAK24260GB/17, WAK24260GB01, WAK24260GB11, WAK24260GB16, WAK24260GB17, WAK24260GR/01, WAK24260GR/07, WAK24260GR/09, WAK24260GR/11, WAK24260GR/16, WAK24260GR/17, WAK24260GR01, WAK24260GR07, WAK24260GR09, WAK24260GR11, WAK24260GR16, WAK24260GR17, WAK24260IL/01, WAK24260IL/07, WAK24260IL/09, WAK24260IL/11, WAK24260IL/16, WAK24260IL/17, WAK24260IL01, WAK24260IL07, WAK24260IL09, WAK24260IL11, WAK24260IL16, WAK24260IL17, WAK24260PL/01, WAK24260PL/05, WAK24260PL/06, WAK24260PL/07, WAK24260PL/09, WAK24260PL/11, WAK24260PL/16, WAK24260PL01, WAK24260PL05, WAK24260PL06, WAK24260PL07, WAK24260PL09, WAK24260PL11, WAK24260PL16, WAK24265IL/01, WAK24265IL/11, WAK24265IL/16, WAK24265IL/17, WAK24265IL01, WAK24265IL11, WAK24265IL16, WAK24265IL17, WAK24267IT/01, WAK24267IT/05, WAK24267IT/07, WAK24267IT/08, WAK24267IT/09, WAK24267IT/11, WAK24267IT/16, WAK24267IT/17, WAK24267IT01, WAK24267IT05, WAK24267IT07, WAK24267IT08, WAK24267IT09, WAK24267IT11, WAK24267IT16, WAK24267IT17, WAK24268BY/01, WAK24268BY/05, WAK24268BY/07, WAK24268BY/09, WAK24268BY/10, WAK24268BY/11, WAK24268BY/16, WAK24268BY/17, WAK24268BY01, WAK24268BY05, WAK24268BY07, WAK24268BY09, WAK24268BY10, WAK24268BY11, WAK24268BY16, WAK24268BY17, WAK24268EE/01, WAK24268EE/05, WAK24268EE/06, WAK24268EE/07, WAK24268EE/09, WAK24268EE/11, WAK24268EE/16, WAK24268EE/17, WAK24268EE01, WAK24268EE05, WAK24268EE06, WAK24268EE07, WAK24268EE09, WAK24268EE11, WAK24268EE16, WAK24268EE17, WAK24268IT/01, WAK24268IT/05, WAK24268IT/07, WAK24268IT/08, WAK24268IT/09, WAK24268IT/11, WAK24268IT/16, WAK24268IT/17, WAK24268IT01, WAK24268IT05, WAK24268IT07, WAK24268IT08, WAK24268IT09, WAK24268IT11, WAK24268IT16, WAK24268IT17, WAK24278EE/01, WAK24278EE/16, WAK24278EE/17, WAK24278EE01, WAK24278EE16, WAK24278EE17, WAK28120FF/01, WAK28120FF/07, WAK28120FF/09, WAK28120FF/11, WAK28120FF/16, WAK28120FF/17, WAK28120FF01, WAK28120FF07, WAK28120FF09, WAK28120FF11, WAK28120FF16, WAK28120FF17, WAK28130FF/01, WAK28130FF/07, WAK28130FF/09, WAK28130FF/11, WAK28130FF/16, WAK28130FF/17, WAK28130FF01, WAK28130FF07, WAK28130FF09, WAK28130FF11, WAK28130FF16, WAK28130FF17, WAK28135FF/01, WAK28135FF/11, WAK28135FF/16, WAK28135FF/17, WAK28135FF01, WAK28135FF11, WAK28135FF16, WAK28135FF17, WAK28160FF/01, WAK28160FF/04, WAK28160FF/05, WAK28160FF/07, WAK28160FF/08, WAK28160FF/09, WAK28160FF/11, WAK28160FF/16, WAK28160FF/17, WAK28160FF01, WAK28160FF04, WAK28160FF05, WAK28160FF07, WAK28160FF08, WAK28160FF09, WAK28160FF11, WAK28160FF16, WAK28160FF17, WAK28160GB/01, WAK28160GB/03, WAK28160GB/05, WAK28160GB/07, WAK28160GB/09, WAK28160GB/11, WAK28160GB/16, WAK28160GB01, WAK28160GB03, WAK28160GB05, WAK28160GB07, WAK28160GB09, WAK28160GB11, WAK28160GB16, WAK28161GB/01, WAK28161GB/11, WAK28161GB/15, WAK28161GB/16, WAK28161GB/17, WAK28161GB01, WAK28161GB11, WAK28161GB15, WAK28161GB16, WAK28161GB17, WAK28162GB/01, WAK28162GB/16, WAK28162GB01, WAK28162GB16, WAK281E7SN/01, WAK281E7SN01, WAK28210FF/01, WAK28210FF/09, WAK28210FF/11, WAK28210FF/16, WAK28210FF/17, WAK28210FF01, WAK28210FF09, WAK28210FF11, WAK28210FF16, WAK28210FF17, WAK28220/01, WAK28220/05, WAK28220/07, WAK28220/09, WAK28220/11, WAK28220/16, WAK28220/17, WAK2822001, WAK2822005, WAK2822007, WAK2822009, WAK2822011, WAK2822016, WAK2822017, WAK28230FF/01, WAK28230FF/07, WAK28230FF/09, WAK28230FF/11, WAK28230FF/16, WAK28230FF/17, WAK28230FF01, WAK28230FF07, WAK28230FF09, WAK28230FF11, WAK28230FF16, WAK28230FF17, WAK28240NL/01, WAK28240NL/05, WAK28240NL/07, WAK28240NL/08, WAK28240NL/09, WAK28240NL/11, WAK28240NL/16, WAK28240NL/17, WAK28240NL01, WAK28240NL05, WAK28240NL07, WAK28240NL08, WAK28240NL09, WAK28240NL11, WAK28240NL16, WAK28240NL17, WAK28260FF/01, WAK28260FF/07, WAK28260FF/09, WAK28260FF/11, WAK28260FF/16, WAK28260FF/17, WAK28260FF01, WAK28260FF07, WAK28260FF09, WAK28260FF11, WAK28260FF16, WAK28260FF17, WAK28260GB/01, WAK28260GB/09, WAK28260GB/11, WAK28260GB/14, WAK28260GB/16, WAK28260GB/17, WAK28260GB01, WAK28260GB09, WAK28260GB14, WAK28260GB16, WAK28260GB17, WAK28261GB/01, WAK28261GB/11, WAK28261GB/16, WAK28261GB/17, WAK28261GB01, WAK28261GB11, WAK28261GB16, WAK28261GB17, WAK28267SN/01, WAK28267SN/07, WAK28267SN/09, WAK28267SN/11, WAK28267SN/14, WAK28267SN/16, WAK28267SN/17, WAK28267SN01, WAK28267SN07, WAK28267SN09, WAK28267SN11, WAK28267SN14, WAK28267SN16, WAK28267SN17, WAK28270FG/01, WAK28270FG/07, WAK28270FG/09, WAK28270FG01, WAK28270FG07, WAK28270FG09, WAK28271FG/01, WAK28271FG/05, WAK28271FG/07, WAK28271FG/09, WAK28271FG/11, WAK28271FG/16, WAK28271FG/17, WAK28271FG01, WAK28271FG05, WAK28271FG07, WAK28271FG09, WAK28271FG11, WAK28271FG16, WAK28271FG17, WAK28280CH/01, WAK28280CH/07, WAK28280CH/09, WAK28280CH/11, WAK28280CH/16, WAK28280CH/17, WAK28280CH01, WAK28280CH07, WAK28280CH09, WAK28280CH11, WAK28280CH16, WAK28280CH17, WAK28298SN/01, WAK28298SN/07, WAK28298SN/09, WAK28298SN/11, WAK28298SN/16, WAK28298SN/17, WAK28298SN01, WAK28298SN07, WAK28298SN09, WAK28298SN11, WAK28298SN16, WAK28298SN17, WAK282E0/01, WAK282E0/11, WAK282E0/16, WAK282E001, WAK282E011, WAK282E016, WAK282E1/01, WAK282E101, WAK282E25/01, WAK282E25/16, WAK282E25/17, WAK282E2501, WAK282E2516, WAK282E2517, WAK282LX/01, WAK282LX/05, WAK282LX/07, WAK282LX/09, WAK282LX/10, WAK282LX/11, WAK282LX/16, WAK282LX/17, WAK282LX01, WAK282LX05, WAK282LX07, WAK282LX09, WAK282LX10, WAK282LX11, WAK282LX16, WAK282LX17, WAK282M8SN/01, WAK282M8SN/07, WAK282M8SN/09, WAK282M8SN/11, WAK282M8SN/16, WAK282M8SN/17, WAK282M8SN01, WAK282M8SN07, WAK282M8SN09, WAK282M8SN11, WAK282M8SN16, WAK282M8SN17, WAK282MK/01, WAK282MK/09, WAK282MK/11, WAK282MK/16, WAK282MK01, WAK282MK09, WAK282MK11, WAK282MK16, WAK282MX/01, WAK282MX/05, WAK282MX/07, WAK282MX/09, WAK282MX/10, WAK282MX/11, WAK282MX01, WAK282MX05, WAK282MX07, WAK282MX09, WAK282MX10, WAK282MX11, WAK282S1NL/01, WAK282S1NL/07, WAK282S1NL/09, WAK282S1NL/11, WAK282S1NL/16, WAK282S1NL/17, WAK282S1NL01, WAK282S1NL07, WAK282S1NL09, WAK282S1NL11, WAK282S1NL16, WAK282S1NL17, WAP24200TC/11, WAP24200TC11, WAP24200UC/05, WAP24200UC/11, WAP24200UC05, WAP24200UC11, WAQ16460TR01, WAQ16461TR/01, WAQ16461TR/10, WAQ16461TR/11, WAQ16461TR/13, WAQ16461TR01, WAQ16461TR10, WAQ16461TR11, WAQ16461TR13, WAQ20321GR/01, WAQ20321GR01, WAQ20327IT01, WAQ20361TR01, WAQ20381IT01, WAQ20381IT04, WAQ20411GR/01, WAQ20411GR/11, WAQ20411GR/15, WAQ20411GR01, WAQ20411GR11, WAQ20411GR15, WAQ2041STR01, WAQ20422IT01, WAQ20422IT03, WAQ20428IT/01, WAQ20428IT01, WAQ2042STR/01, WAQ2042STR/10, WAQ2042STR/11, WAQ2042STR/13, WAQ2042STR01, WAQ2042STR10, WAQ2042STR11, WAQ2042STR13, WAQ20441OE/11, WAQ20441OE/13, WAQ20441OE/15, WAQ20441OE01, WAQ20441OE11, WAQ20441OE13, WAQ20441OE15, WAQ20460GC/01, WAQ20460GC/05, WAQ20460GC05, WAQ20460ME/11, WAQ20460ME/13, WAQ20460ME/15, WAQ20460ME01, WAQ20460ME11, WAQ20460ME13, WAQ20460ME15, WAQ20460TR01, WAQ20461BY/11, WAQ20461BY/13, WAQ20461BY/15, WAQ20461BY01, WAQ20461BY11, WAQ20461BY13, WAQ20461BY15, WAQ20461PL01, WAQ20461TR/01, WAQ20461TR/10, WAQ20461TR/11, WAQ20461TR/13, WAQ20461TR/15, WAQ20461TR01, WAQ20461TR10, WAQ20461TR11, WAQ20461TR13, WAQ20461TR15, WAQ20468IT/01, WAQ20468IT01, WAQ2046SME/11, WAQ2046SME/13, WAQ2046SME/14, WAQ2046SME/15, WAQ2046SME01, WAQ2046SME11, WAQ2046SME13, WAQ2046SME14, WAQ2046SME15, WAQ20480TR/01, WAQ20480TR/10, WAQ20480TR/11, WAQ20480TR/13, WAQ20480TR/15, WAQ20480TR01, WAQ20480TR10, WAQ20480TR11, WAQ20480TR13, WAQ20480TR15, WAQ24310TR/01, WAQ24327IT/01, WAQ24362GR/01, WAQ24362GR/08, WAQ24362GR/11, WAQ24362GR01, WAQ24362GR08, WAQ24362GR11, WAQ24381IT/01, WAQ24381IT/04, WAQ243D0GB/01, WAQ243D0GB/09, WAQ243D0GB/11, WAQ243D0GB/13, WAQ243D0GB01, WAQ243D0GB09, WAQ243D0GB11, WAQ243D0GB13, WAQ24411GR/01, WAQ24411GR/11, WAQ24411GR/12, WAQ24411GR/13, WAQ24411GR/15, WAQ24411GR01, WAQ24411GR11, WAQ24411GR12, WAQ24411GR13, WAQ24411GR15, WAQ24422IT/01, WAQ24441BY/01, WAQ24441BY/11, WAQ24441BY/13, WAQ24441BY/15, WAQ24441BY11, WAQ24441BY13, WAQ24441BY15, WAQ24441OE/01, WAQ24441OE/11, WAQ24441OE/13, WAQ24441OE11, WAQ24441OE13, WAQ24442IL/01, WAQ24442IL/11, WAQ24442IL/13, WAQ24442IL/15, WAQ24442IL01, WAQ24442IL11, WAQ24442IL13, WAQ24442IL15, WAQ24460GC/01, WAQ24460GC/05, WAQ24460GC/11, WAQ24460GC/13, WAQ24460GC/15, WAQ24460GC05, WAQ24460GC11, WAQ24460GC13, WAQ24460GC15, WAQ24460ME/01, WAQ24460ME/11, WAQ24460ME/13, WAQ24460ME/15, WAQ24460ME11, WAQ24460ME13, WAQ24460ME15, WAQ24460TR/01, WAQ24461PL/01, WAQ24461PL/11, WAQ24461PL/13, WAQ24461PL/15, WAQ24461PL11, WAQ24461PL13, WAQ24461PL15, WAQ24461TR/01, WAQ24461TR/10, WAQ24461TR/11, WAQ24461TR/13, WAQ24461TR/15, WAQ24461TR01, WAQ24461TR10, WAQ24461TR11, WAQ24461TR13, WAQ24461TR15, WAQ24468GC/01, WAQ24468GC/11, WAQ24468GC/13, WAQ24468GC/15, WAQ24468GC11, WAQ24468GC13, WAQ24468GC15, WAQ2446SME/01, WAQ2446SME/11, WAQ2446SME/13, WAQ2446SME/15, WAQ2446SME11, WAQ2446SME13, WAQ2446SME15, WAQ2447KBY/01, WAQ2447KBY/10, WAQ2447KBY/11, WAQ2447KBY/13, WAQ2447KBY/15, WAQ2447KBY10, WAQ2447KBY11, WAQ2447KBY13, WAQ2447KBY15, WAQ24480ME/01, WAQ24480ME/11, WAQ24480ME/13, WAQ24480ME/15, WAQ24480ME11, WAQ24480ME13, WAQ24480ME15, WAQ24481TR/01, WAQ24481TR/10, WAQ24481TR/11, WAQ24481TR/13, WAQ24481TR/15, WAQ24481TR01, WAQ24481TR10, WAQ24481TR11, WAQ24481TR13, WAQ24481TR15, WAQ24482FF/01, WAQ24482FF/11, WAQ24482FF/13, WAQ24482FF01, WAQ24482FF11, WAQ24482FF13, WAQ2448SME/01, WAQ2448SME/11, WAQ2448SME/13, WAQ2448SME/15, WAQ2448SME11, WAQ2448SME13, WAQ2448SME15, WAQ2448STR/01, WAQ2448STR/10, WAQ2448STR/11, WAQ2448STR/13, WAQ2448STR/15, WAQ2448STR01, WAQ2448STR10, WAQ2448STR11, WAQ2448STR13, WAQ2448STR15, WAQ244H2IT/01, WAQ244H8IT/01, WAQ244H8IT01, WAQ28383FF/01, WAQ28383FF/11, WAQ28383FF/13, WAQ28383FF01, WAQ28383FF11, WAQ28383FF13, WAQ283E0SN/01, WAQ283E0SN/11, WAQ283E0SN/13, WAQ283E0SN/14, WAQ283E0SN/15, WAQ283E0SN01, WAQ283E0SN11, WAQ283E0SN13, WAQ283E0SN14, WAQ283E0SN15, WAQ28412FF/01, WAQ28412FF/11, WAQ28412FF01, WAQ28412FF11, WAQ28441OE/01, WAQ28441OE/02, WAQ28441OE/11, WAQ28441OE/13, WAQ28441OE/15, WAQ28441OE11, WAQ28441OE13, WAQ28441OE15, WAQ28461BY/01, WAQ28461BY/11, WAQ28461BY/13, WAQ28461BY/15, WAQ28461BY11, WAQ28461BY13, WAQ28461BY15, WAQ28461PL/01, WAQ28461PL/11, WAQ28461PL/13, WAQ28461PL/15, WAQ28461PL11, WAQ28461PL13, WAQ28461PL15, WAQ28468GC/01, WAQ28468GC/06, WAQ28468GC/11, WAQ28468GC/13, WAQ28468GC/15, WAQ28468GC01, WAQ28468GC06, WAQ28468GC11, WAQ28468GC13, WAQ28468GC15, WAQ2846SGC/01, WAQ2846SGC/11, WAQ2846SGC/13, WAQ2846SGC/15, WAQ2846SGC01, WAQ2846SGC11, WAQ2846SGC13, WAQ2846SGC15, WAQ28482FF/01, WAQ28482FF/11, WAQ28482FF/13, WAQ28482FF01, WAQ28482FF11, WAQ28482FF13, WAQ284E2SN/01, WAQ284E2SN/11, WAQ284E2SN/13, WAQ284E2SN01, WAQ284E2SN11, WAQ284E2SN13, WAT20360BY/01, WAT20360BY/03, WAT20360BY/07, WAT20360BY01, WAT20360BY03, WAT20360BY07, WAT20427IT/01, WAT20427IT/07, WAT20427IT01, WAT20427IT07, WAT20440OE/01, WAT20440OE/03, WAT20440OE/07, WAT20440OE01, WAT20440OE03, WAT20440OE07, WAT24320FF/01, WAT24320FF/03, WAT24320FF/06, WAT24320FF/07, WAT24320FF01, WAT24320FF03, WAT24320FF06, WAT24320FF07, WAT24340PL/01, WAT24340PL/03, WAT24340PL/07, WAT24340PL01, WAT24340PL03, WAT24340PL07, WAT24360BY/01, WAT24360BY/03, WAT24360BY/07, WAT24360BY01, WAT24360BY03, WAT24360BY07, WAT24360PL/01, WAT24360PL/03, WAT24360PL/07, WAT24360PL01, WAT24360PL03, WAT24360PL07, WAT243H8IT/01, WAT243H8IT/07, WAT243H8IT01, WAT243H8IT07, WAT24420GR/01, WAT24420GR/03, WAT24420GR/07, WAT24420GR01, WAT24420GR03, WAT24420GR07, WAT24425CY/01, WAT24425CY01, WAT24425GR/01, WAT24425GR/03, WAT24425GR/07, WAT24425GR01, WAT24425GR03, WAT24425GR07, WAT24428IT/01, WAT24428IT/07, WAT24428IT01, WAT24428IT07, WAT24429IT/01, WAT24429IT/07, WAT24429IT01, WAT24429IT07, WAT24440BY/01, WAT24440BY/03, WAT24440BY/07, WAT24440BY01, WAT24440BY03, WAT24440BY07, WAT24440ME/01, WAT24440ME/03, WAT24440ME/07, WAT24440ME01, WAT24440ME03, WAT24440ME07, WAT24440OE/01, WAT24440OE/03, WAT24440OE/07, WAT24440OE01, WAT24440OE03, WAT24440OE07, WAT24440PL/01, WAT24440PL/03, WAT24440PL/07, WAT24440PL01, WAT24440PL03, WAT24440PL07, WAT24440TR/01, WAT24440TR/02, WAT24440TR/03, WAT24440TR/07, WAT24440TR01, WAT24440TR02, WAT24440TR03, WAT24440TR07, WAT24441OE/01, WAT24441OE/02, WAT24441OE/03, WAT24441OE/07, WAT24441OE01, WAT24441OE02, WAT24441OE03, WAT24441OE07, WAT24441PL/01, WAT24441PL/03, WAT24441PL/07, WAT24441PL01, WAT24441PL03, WAT24441PL07, WAT24460BY/01, WAT24460BY/03, WAT24460BY/07, WAT24460BY01, WAT24460BY03, WAT24460BY07, WAT24460GB/01, WAT24460GB/07, WAT24460GB01, WAT24460GB07, WAT24460IL/01, WAT24460IL/07, WAT24460IL01, WAT24460IL07, WAT24460TR/01, WAT24460TR/03, WAT24460TR/07, WAT24460TR01, WAT24460TR03, WAT24460TR07, WAT24477IT/01, WAT24477IT01, WAT24480TR/01, WAT24480TR/03, WAT24480TR/07, WAT24480TR01, WAT24480TR03, WAT24480TR07, WAT24608IT/01, WAT24608IT01, WAT24609IT/01, WAT24609IT01, WAT24660TR/01, WAT24660TR/02, WAT24660TR/03, WAT24660TR/07, WAT24660TR/08, WAT24660TR/09, WAT24660TR01, WAT24660TR02, WAT24660TR03, WAT24660TR07, WAT24660TR08, WAT24660TR09, WAT24661TR/01, WAT24661TR/09, WAT24661TR01, WAT24661TR09, WAT28350GB/01, WAT28350GB/07, WAT28350GB01, WAT28350GB07, WAT28360FF/01, WAT28360FF/03, WAT28360FF/07, WAT28360FF01, WAT28360FF03, WAT28360FF07, WAT28360FG/01, WAT28360FG/03, WAT28360FG/07, WAT28360FG01, WAT28360FG03, WAT28360FG07, WAT28370GB/01, WAT28370GB01, WAT28400TC/01, WAT28400TC01, WAT28400UC/01, WAT28400UC01, WAT28428IT/01, WAT28428IT/07, WAT28428IT01, WAT28428IT07, WAT28429IT/01, WAT28429IT/07, WAT28429IT01, WAT28429IT07, WAT28438IT/01, WAT28438IT/07, WAT28438IT01, WAT28438IT07, WAT28440OE/01, WAT28440OE/03, WAT28440OE/07, WAT28440OE01, WAT28440OE03, WAT28440OE07, WAT28460BY/01, WAT28460BY/03, WAT28460BY/07, WAT28460BY01, WAT28460BY03, WAT28460BY07, WAT28460GB/01, WAT28460GB/03, WAT28460GB/07, WAT28460GB01, WAT28460GB03, WAT28460GB07, WAT28460GC/01, WAT28460GC/07, WAT28460GC01, WAT28460GC07, WAT28460ME/01, WAT28460ME/03, WAT28460ME/07, WAT28460ME01, WAT28460ME03, WAT28460ME07, WAT28460TR/01, WAT28460TR/03, WAT28460TR/07, WAT28460TR01, WAT28460TR03, WAT28460TR07, WAT28480FF/01, WAT28480FF/03, WAT28480FF/07, WAT28480FF01, WAT28480FF03, WAT28480FF07, WAT28480ME/01, WAT28480ME/03, WAT28480ME/07, WAT28480ME01, WAT28480ME03, WAT28480ME07, WAT28480TR/01, WAT28480TR/03, WAT28480TR/07, WAT28480TR01, WAT28480TR03, WAT28480TR07, WAT284E8SN/01, WAT284E8SN/03, WAT284E8SN/07, WAT284E8SN01, WAT284E8SN03, WAT284E8SN07, WAT284E9SN/01, WAT284E9SN/03, WAT284E9SN/07, WAT284E9SN01, WAT284E9SN03, WAT284E9SN07, WAT284U1AT/01, WAT284U1AT/03, WAT284U1AT/07, WAT284U1AT01, WAT284U1AT03, WAT284U1AT07, WAT28640/01, WAT28640/09, WAT2864001, WAT2864009, WAT28660ME/01, WAT28660ME/03, WAT28660ME/07, WAT28660ME/08, WAT28660ME/09, WAT28660ME01, WAT28660ME03, WAT28660ME07, WAT28660ME08, WAT28660ME09, WAT28661ME/01, WAT28661ME01, WAT28680GC/01, WAT28680GC/07, WAT28680GC/08, WAT28680GC/09, WAT28680GC01, WAT28680GC07, WAT28680GC08, WAT28680GC09, WAT28680TR/01, WAT28680TR/02, WAT28680TR/03, WAT28680TR/07, WAT28680TR/08, WAT28680TR/09, WAT28680TR01, WAT28680TR02, WAT28680TR03, WAT28680TR07, WAT28680TR08, WAT28680TR09, WAT28681TR/01, WAT28681TR/09, WAT28681TR01, WAT28681TR09, WAT286B8SN/01, WAT286B8SN/09, WAT286B8SN01, WAT286B8SN09, WAT286I7SN/01, WAT286I7SN/09, WAT286I7SN01, WAT286I7SN09, WAT286M8SN/01, WAT286M8SN01, WAT32480FF/01, WAT32480FF01

110.00 כולל מע"מ

למידע נוסף עם נציג שירות

לקוח יקר!
מאחורי כל מוצר של שי עוגן בלרס בע״מ
עומדים נסיון רב בהבנת צרכי הלקוחות, ייצור מחומרי גלם משובחים ובקרת איכות ללא פשרות.
אנו בטוחים כי מוצרינו יעניקו לכם לכם שימוש מהנה לזמן ממושך.

עגלת קניות0
אין מוצרים בעגלה!
המשך בקניות
0
חייג עכשיו דילוג לתוכן